ต่างๆ
ดาวน์โหลด
การดาวน์โหลดต่างๆ

ที่มา: หน้าแรกของหอดูดาวโยโกยามะ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโยโกยามะ
(https://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/)

เพลิดเพลินไปกับชิมะ