2024.06.24

เรื่องการปิดหมู่บ้านสเปนชิมะ

Shima Spain Village Parque Espana, Hotel Shima Spain Village และ Himawari no Yu จะปิดให้บริการในช่วงเวลาต่อไปนี้

ปิด/ปิดช่วง

หมู่บ้านสเปนชิมะ ปาร์เกเอสปาญาวันจันทร์ที่ 2024 เมษายน 6 ถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 6
โรงแรมชิมะ สเปน วิลเลจ/ฮิมาวาริ โนะ ยุวันจันทร์ที่ 2024 เมษายน 6 ถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 6

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลโทรศัพท์ของ Parque España

เพลิดเพลินไปกับชิมะ