2024.06.11

แผ่นพับดิจิทัลสำหรับแผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษา "Educational Travel in Ise-Shima Edition 2024" มีจำหน่ายแล้ว!

แผ่นพับดิจิทัล “ทัศนศึกษาในอิเสะชิมะ ฉบับปี 2024”

อัปโหลดโบรชัวร์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาของเมืองชิมะ "การท่องเที่ยวเชิงการศึกษาในอิเสะชิมะ" ฉบับปรับปรุงแล้ว

โปรดใช้เมื่อพิจารณาทัศนศึกษา เช่น ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา และทัศนศึกษา

ขณะนี้เรากำลังเตรียมเผยแพร่จุลสารฉบับแก้ไข เราวางแผนที่จะออกจดหมายข่าวพร้อมข้อมูลใหม่เพิ่มเติม (เช่น การมาถึงของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนใหม่)

ลิงค์ที่มีประโยชน์

เพลิดเพลินไปกับชิมะ